Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών.

  • - - 3812201000 80: Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλο-πεντυλ-εστέρα
  • - - 3812209000 80 (2/0) : Άλλα