Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm.

Deutsch 8

  • - - - - 7226997011 10: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
  • - - - - - 7226997011 80: Με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - - 7226997019 80: Άλλα
  • - - - - 7226997091 10: Άλλα
  • - - - - - 7226997091 80: Με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των λεγόμενων "πετασμάτων τύπου σάντουιτς", του είδους που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, που αποτελούνται από δύο εξωτερικά μεταλλικά φύλλα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται σταθεροποιητικός πυρήνας από μονωτικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70% και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - - 7226997094 80: Άλλα, καθησυχασμένο με την προσθήκη αλουμινίου, επικαλυμμένα ή επιχρισμένα με ψευδάργυρο και/ή αλουμίνιο και κανένα άλλο μέταλλο, με θερμή επιψευδαργύρωση, χημικά παθητικοποιημένα· που περιέχουν κατά βάρος: 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,170 % άνθρακα, 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,100 % αλουμίνιο, όχι περισσότερο από 0,045 % νιόβιο, όχι περισσότερο από 0,010 % τιτάνιο και όχι περισσότερο από 0,010 % βανάδιο· παρουσιασμένα σε ρόλους, επιμήκη φύλλα και λεπτές λωρίδες
  • - - - - - 7226997096 80: Άλλα