Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 7211190010 80: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - 7211190090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm