Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο.

  • - - 7219902000 80: Διάτρητο
  • - - 7219908000 80: Άλλα