Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης.

  • - - - 5513112000 80: Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm
  • - - - 5513119000 80: Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm