Πολυπροπυλένιο / Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 13 English 1 Magyar 10 Italiano 16 Polski 2

  • - - 3902100020 80: Πολυπροπυλένιο, χωρίς πλαστικοποιητή, - με σημείο τήξης που υπερβαίνει τους 150 °C (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 3417), - με θερμοκρασία σύντηξης 15 J/g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 70 J/g, - με επιμήκυνση θραύσεως 1 000 % ή περισσότερο (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638), - με συντελεστή εφελκυσμού (tensile modulus) 69 MPa ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 379 MPa (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Πολυπροπυλένιο, που περιέχει όχι περισσότερο από 1 mg/kg αργίλιο, 0,05 mg/kg σίδηρο, 1 mg/kg μαγνήσιο και 1 mg/kg χλωρίδιο, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευασιών για φακούς επαφής μιάς χρήσεως
  • - - 3902100040 80: Πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητή με: - αντοχή στον εφελκυσμό 32-60MPa (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D638)· - αντοχή στην κάμψη 50-90MPa (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D790)· - ταχύτητα ροής τήγματος (MFR) σε 230°C/ 2,16kg 5-15g/10min (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D1238)· - 40 % ή περισσότερο που όμως δεν υπερβαίνει το 80 % κατά βάρος πολυπροπυλένιο· - 10 % ή περισσότερο, που όμως δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος υαλοϊνών· - 10 % ή περισσότερο, που όμως δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος μαρμαρυγία (μίκα)
  • - - 3902100090 80: Άλλα