Πολυπροπυλένιο / Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

  • - - 3902100020 80: Πολυπροπυλένιο, χωρίς πλαστικοποιητή, -|με σημείο τήξης που υπερβαίνει τους 150|°C (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 3417), -|με θερμοκρασία σύντηξης 15|J/g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 70|J/g, -|με επιμήκυνση θραύσεως 1|000|% ή περισσότερο (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638), -|με συντελεστή εφελκυσμού (tensile modulus) 69|MPa ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 379|MPa (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Πολυπροπυλένιο, που περιέχει όχι περισσότερο από 1|mg/kg αργίλιο, 0,05|mg/kg σίδηρο, 1|mg/kg μαγνήσιο και 1|mg/kg χλωρίδιο, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευασιών για φακούς επαφής μιάς χρήσεως
  • - - 3902100040 80: Πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητή με: -|αντοχή στον εφελκυσμό 32-60MPa (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D638)· -|αντοχή στην κάμψη 50-90MPa (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D790)· -|ταχύτητα ροής τήγματος (MFR) σε 230°C/ 2,16kg 5-15g/10min (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D1238)· -|40|% ή περισσότερο που όμως δεν υπερβαίνει το 80|% κατά βάρος πολυπροπυλένιο· -|10|% ή περισσότερο, που όμως δεν υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος υαλοϊνών· -|10|% ή περισσότερο, που όμως δεν υπερβαίνει το 30|% κατά βάρος μαρμαρυγία (μίκα)
  • - - 3902100090 80: Άλλα