Άλλη / Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα.

Deutsch 6 English 1 Español 1 Nederlands 5

  • - - - - - - 4412995010 80: Επικολλητή ξυλεία αποτελούμενη από δύο στρώσεις φύλλων για επικάλυψη: - πλάτους τουλάχιστον 210 mm, το πολύ όμως 320 mm, - μήκους τουλάχιστον 297 mm, το πολύ όμως 450 mm, - πάχους τουλάχιστον 0,45 mm, το πολύ όμως 0,8 mm, για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 4420, 4421, 4820, 4909 ή 4911
  • - - - - - - 4412995090 80: Άλλη