Που λειτουργούν με άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων.

  • - - - 8456121000 80: Του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών
  • - - - 8456129000 80: Άλλες