Που έχουν συγκολληθεί / Από κράματα αργιλίου.

Deutsch 5

  • - - - 7608202010 80: Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 7608202020 80: Σωλήνες κάθε είδους, έτοιμοι για χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υδραυλικοί αγωγοί ή ως αγωγοί καυσίμων ή λιπαντικών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7608202030 80: Διάταξη για την παροχή πεπιεσμένου αέρα, έστω και με συντονιστή, αποτελούμενη τουλάχιστον από: - έναν στέρεο σωλήνα αργιλίου, έστω και με συγκρατητή, - έναν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα, και - έναν μεταλλικό σύνδεσμο για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 7608202090 80: Άλλοι