Άλλοι / Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση.

Čeština 7 Deutsch 1 Svenska 1

  • - - - - 7304318030 80: Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm, με ισοδύναμο αξίας άνθρακα (CEV) που δεν υπερβαίνει το 0,86 σύμφωνα με τον τύπο και τη χημική ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τεχνολογίας Συγκόλλησης-International Institute of Welding (IIW)
  • - - - - 7304318099 80: Άλλα