Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm$3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm$3.

  • - - - 4411931000 80: Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη
  • - - - 4411939000 80: Άλλες