Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος.

  • - - - - - 2009199111 10: Σε συσκευασίες 2 l ή λιγότερο
  • - - - - - - 2009199111 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - 2009199119 80: Άλλα
  • - - - - - 2009199191 10: Άλλα
  • - - - - - - 2009199191 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - 2009199199 80: Άλλα