Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες.

  • - - - 8409910040 80: Εγχυτήρας καυσίμου με σωληνοειδή βαλβίδα για βελτιστοποιημένο ψεκασμό στον θάλαμο καύσης για χρήση στην παραγωγή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητων οχημάτων στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή
  • - - - 8409910050 80: Πολλαπλή εξαγωγή με περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με: - θερμική αντοχή το πολύ 1 050 °C, και - οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm έως και 130 mm
  • - - - 8409910090 80: Άλλα