Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση.