Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση.

  • - - 7228302000 80 (2/0) : Από χάλυβα εργαλείων
  • - - 7228304100 10: Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9|% έως και 1,15|% άνθρακα, από 0,5|% έως και 2|% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5|% ή λιγότερο μολυβδαίνιο
  • - - - 7228304100 80 (2/0) : Κυκλικής τομής με διάμετρο 80|mm ή περισσότερο
  • - - - 7228304900 80 (2/0) : Άλλες
  • - - 7228306100 10: Άλλες
  • - - - 7228306100 20: Κυκλικής τομής, με διάμετρο
  • - - - - 7228306100 80 (2/0) : 80|mm ή περισσότερο
  • - - - - 7228306900 80 (2/0) : Λιγότερο από 80|mm
  • - - - 7228307000 80 (2/0) : Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και στις τέσσερις επιφάνειες
  • - - - 7228308900 80 (2/0) : Άλλες