Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα.

  • - - - - 7202499010 80: Που περιέχει κατά βάρος 1,5% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα και όχι περισσότερο από 70% χρώμιο
  • - - - - 7202499090 80: Άλλο