Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.

Deutsch 7 Français 3

  • - - - - 6202139010 80: Παρκάς
  • - - - - 6202139090 80: Άλλα