Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών.

  • - - - 3501105010 80: Περιεκτικότητας σε νερό ανώτερης του 50% κατά βάρος
  • - - - 3501105090 80: Άλλα