Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3 των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

  • - - - 8708101010 80: Πλαστικό κάλυμμα για την κάλυψη του διαστήματος μεταξύ των φώτων ομίχλης και του προφυλακτήρα έστω και με ταινία από χρώμιο για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708101090 80: Άλλα