Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα.

Deutsch 3 Italiano 1 Nederlands 3 Português 1

  • - - - - 2009419910 80: Σε σκόνη
  • - - - - 2009419970 10: Άλλα
  • - - - - - 2009419970 80: Χυμός ανανά: • μη προερχόμενος από συμπύκνωμα, • του γένους Ananas, • με τιμή Brix 11 και άνω, το πολύ όμως 16, για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας ποτών
  • - - - - - 2009419999 80: Άλλα