Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους.

 • - - - - - 2009191121 10: Σε συσκευασίες 2 l ή λιγότερο
 • - - - - - - 2009191121 20: Σε σκόνη
 • - - - - - - - 2009191121 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009191129 80: Άλλα
 • - - - - - - 2009191131 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2009191131 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009191139 80: Άλλα
 • - - - - - 2009191151 10: Άλλα
 • - - - - - - 2009191151 20: Σε σκόνη
 • - - - - - - - 2009191151 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009191159 80: Άλλα
 • - - - - - - 2009191171 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2009191171 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - 2009191179 80: Άλλα