Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

  • - - - 7226912000 80: Από χάλυβα εργαλείων
  • - - - 7226919100 10: Άλλα
  • - - - - 7226919100 80: Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
  • - - - - 7226919900 80: Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm