Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί.

  • - - 5107201000 10: Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας
  • - - - 5107201000 80: Αλεύκαστα
  • - - - 5107203000 80: Άλλα
  • - - 5107205100 10: Άλλα
  • - - - 5107205100 20: Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες
  • - - - - 5107205100 80: Αλεύκαστα
  • - - - - 5107205900 80: Άλλα
  • - - - 5107209100 10: Άλλα σύμμεικτα
  • - - - - 5107209100 80: Αλεύκαστα
  • - - - - 5107209900 80: Άλλα