Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W.

Deutsch 21 English 2 Français 2 Polski 2

  • - - - 8501402010 80: Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8501402020 80: που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8501402040 80: Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος με συλλέκτη, ισχύος εξόδου 250 W και άνω, ισχύος εισόδου 700 W και άνω, το πολύ όμως 2 700 W, εξωτερικής διαμέτρου άνω των 120 mm (± 0,2 mm), το πολύ όμως 135 mm (± 0,2 mm), ονομαστικής ταχύτητας περιστροφής άνω των 30 000 ΣΑΛ, το πολύ όμως 50 000 ΣΑΛ, εφοδιασμένος με ανεμιστήρα επαγωγής αέρα, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών σκουπών
  • - - - 8501402080 80: Άλλοι