Άλλα / Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού.

  • - - - 2403991000 80: Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)
  • - - - 2403999000 80 (0/2) : Άλλα