Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA.

Polski 2

  • - - - 8502202010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8502202090 80: Άλλα