Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο.

  • - - - 7201103010 80: Xυτοσιδηρές ράβδοι μήκους το πολύ 350 mm, πλάτους το πολύ 150 mm, ύψους το πολύ 150 mm, που περιέχουν το πολύ 1 % πυριτίου κατά βάρος
  • - - - 7201103090 80: Άλλα