Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - 2106909240 80: Υδρολύτες πρωτεϊνών, αυτολύτες ζύμης
  • - - - - 2106909245 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - άνω του 30 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %, σε εκχύλισμα γλυκύρριζας, - άνω του 65 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70 %, σε τρικαπρυλίνη, τυποποιημένης περιεκτικότητας κατά βάρος σε γλαβριδίνη τουλάχιστον 3 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 4 %
  • - - - - 2106909250 80: Υδρόλυμα καζεΐνης αποτελούμενο: - από ελεύθερα αμινοξέα περιεκτικότητας κατά βάρος 20 % έως και 70 % - από πεπτόνες εκ των οποίων άνω του 90 % κατά βάρος έχουν μοριακό βάρος έως και 2 000 Da
  • - - - - 2106909260 80 (0/100) : Άλλα