Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο.