Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς ύλης.

  • - - - 3206110010 80: Διοξείδιο του τιτανίου επικαλυμμένο με τριισοστεατικό του ισοπροποξυτιτανίου, που περιέχει, κατά βάρος, 1,5 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2,5 % τριισοστεατικό του ισοπροποξυτιτανίου
  • - - - 3206110090 80: Άλλα