Άλλα / Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm.

Čeština 4 Deutsch 20 Français 2 Italiano 1 Polski 15 Svenska 1

 • - - - 3919108010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - 3919108025 10: Άλλα
 • - - - - 3919108025 80: Αντανακλαστικά φύλλα, που αποτελούνται από ένα στρώμα πολυουρεθάνης, με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας και σφαιρίδια υάλου, στη μια πλευρά, και στην άλλη πλευρά, ένα συγκολλητικό στρώμα, επικαλυμμένο στη μια πλευρά ή και στις δύο πλευρές με ένα κινητό προστατευτικό φύλλο
 • - - - - 3919108027 80: Πολυεστερική μεμβράνη της οποίας: - η μία πλευρά είναι επιστρωμένη με ακρυλική θερμόκολλα που αποκολλάται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 °C, όχι όμως άνω των 200 °C, και με πολυεστερική επένδυση και - η άλλη πλευρά δεν φέρει επίστρωση ή είναι επιστρωμένη με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση ή ακρυλική θερμόκολλα που αποκολλάται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 °C, όχι όμως άνω των 200 °C, και με πολυεστερική επένδυση
 • - - - - 3919108035 80: Αντανακλαστικά φύλλα, που αποτελούνται από ένα στρώμα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), ένα στρώμα από πολυεστερικό αλκύδιο, με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας και σφαιρίδια υάλου, στη μια πλευρά, και στην άλλη πλευρά, ένα συγκολλητικό στρώμα, επικαλυμμένο στη μια πλευρά ή και στις δύο πλευρές με ένα κινητό προστατευτικό φύλλο
 • - - - - 3919108037 80: Μεμβράνη πολυτετραφθοροαιθυλενίου: - πάχους τουλάχιστον 100µm, - με επιμήκυνση θραύσης 100 % κατ' ανώτατο όριο, - επιστρωμένη στη μία πλευρά με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα σιλικόνης
 • - - - - 3919108040 80: Μαύρη μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο: •με στιλπνότητα άνω των 30 βαθμών, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D2457, •με ή χωρίς επικάλυψη, στη μία πλευρά, με προστατευτική μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και, στην άλλη πλευρά, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα με αύλακες και αποσπώμενη επένδυση
 • - - - - 3919108043 80: Μεμβράνη από συμπολυμερές αιθυλενίου-οξικού βινυλίου: - πάχους τουλάχιστον 100 µm, - επιχρισμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση ή στην υπεριώδη ακτινοβολία και με πολυεστερική ή πολυπροπυλενική επένδυση
 • - - - - 3919108045 80: Ταινία από ενισχυμένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, επιστρωμένη και στις δύο πλευρές με ακρυλική συγκολλητική ύλη με μικρο-αυλακώσεις, ευαίσθητη στην πίεση, και στη μία πλευρά με επένδυση, πάχους εφαρμογής από 0,38 mm έως 1,53 mm κατ'ανώτατο όριο
 • - - - - 3919108050 80: Κολλητική μεμβράνη αποτελούμενη από μια βάση από συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA), πάχους 70 µm και άνω, και από ένα κολλητικό τμήμα ακρυλικού τύπου, πάχους 5 µm και άνω, για χρήση στη διεργασία λείανσης ή/και τεμαχισμού δίσκων πυριτίου
 • - - - - 3919108055 80: Ταινία από αφρώδες ακρυλικό, που καλύπτεται από τη μία πλευρά με συγκολλητική ύλη που ενεργοποιείται στη θερμότητα ή με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και από την άλλη πλευρά από ακρυλική συγκολλητική ύλη που ευαισθητοποιείται στην πίεση και από αφαιρετό φύλλο προστασίας, peel adhesion υπό γωνία 90 º Ί άνω των 25 N/cm (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3330)
 • - - - - 3919108057 80: Ανακλαστικό φύλλο, αποτελούμενο από:  - μεμβράνη πολυανθρακικού ή ακρυλικού πολυμερούς που φέρει σε ολόκληρη τη μία πλευρά ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο,  - είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικού ή μεταλλικού υλικού, - έστω και επικαλυμμένο στη μία πλευρά με αυτοκόλλητο στρώμα και αποσπώμενο φύλλο
 • - - - - 3919108060 80: Ανακλαστικό πολυστρωματικό φύλλο, με κανονικό σχέδιο στην επιφάνειά του, αποτελούμενο κατά σειρά από μεμβράνη πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου), στρώμα ακρυλικού πολυμερούς που περιέχει μικροπρίσματα, μεμβράνη πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου), κολλητικό στρώμα και αποσπώμενο προστατευτικό φύλλο
 • - - - - 3919108063 80: Ανακλαστική μεμβράνη, αποτελούμενη από - στρώμα ακρυλικής ρητίνης που φέρει εκτυπώσεις κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση, - στρώμα ακρυλικής ρητίνης με ενσωματωμένα γυάλινα σφαιρίδια, - στρώμα ακρυλικής ρητίνης σκληρυμένο με παράγοντα σταυρόδεσης μελαμίνης, - μεταλλικό στρώμα, - ακρυλική συγκολλητική ουσία, και - αποσπώμενο φύλλο
 • - - - - 3919108070 80: Φύλλο πολυαιθυλενίου σε ρόλους: - αυτοκόλλητο στη μία πλευρά, - συνολικού πάχους 0,025mm και άνω, το πολύ όμως 0,09mm, - συνολικού πλάτους 60mm και άνω, το πολύ όμως 1110mm, του είδους που χρησιμοποιείται για την προστασία της επιφάνειας των προϊόντων των κλάσεων 8521 ή 8528
 • - - - - 3919108073 80: Αυτοκόλλητο ανακλαστικό φύλλο, έστω και σε τεμάχια, - έστω και με υδατογράφημα, - έστω και με ταινία εφαρμογής, επιστρωμένη στη μία πλευρά με συγκολλητική ουσία· το ανακλαστικό φύλλο αποτελείται από: - στρώμα ακρυλικού ή βινυλικού πολυμερούς, - στρώμα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) ή πολυανθρακικού που περιέχει μικροπρίσματα, - στρώμα επιμετάλλωσης, - φύλλο συγκολλητικής ουσίας, και - αποσπώμενο φύλλο - έστω και με πρόσθετο πολυεστερικό στρώμα
 • - - - - 3919108075 80: Αυτοκόλλητη ανακλαστική μεμβράνη, αποτελούμενη από διάφορα στρώματα, μεταξύ των οποίων: - ένα συμπολυμερές ακρυλικής ρητίνης, - πολυουρεθάνη, - ένα μεταλλικό στρώμα που φέρει, στη μία πλευρά, εκτυπώσεις με λέιζερ κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση, - γυάλινες μικρόσφαιρες και - ένα στρώμα κόλλας, επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με αποσπώμενη επένδυση
 • - - - - 3919108085 80: Μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο ή πολυαιθυλένιο ή οποιαδήποτε άλλη μεμβράνη από πολυολεφίνη: - πάχους τουλάχιστον 65 µm, - επιστρωμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία και με πολυεστερική επένδυση
 • - - - - 3919108090 80: Άλλες