Που μπορεί να διογκωθεί / Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές.

  • - - - 3903110010 80: Λευκοί σβώλοι διογκώσιμου πολυστυρολίου, θερμικής αγωγιμότητας το πολύ 0,034 W/mK σε πυκνότητα 14,0 kg/m$3 (± 1,5 kg/m$3), περιεκτικότητας 50 % σε ανακυκλωμένο υλικό
  • - - - 3903110090 80: Άλλα