Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα / Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20.

Deutsch 1

  • - - - - 2009419210 10: Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους
  • - - - - - 2009419210 80: Σε σκόνη
  • - - - - - 2009419220 10: Άλλα
  • - - - - - - 2009419220 80: Χυμός ανανά: - μη προερχόμενος από συμπύκνωμα, - του γένους Ανανάς, - με τιμή Brix 11 και άνω, το πολύ όμως 16, για χρήση στην παραγωγή χυμών φρούτων
  • - - - - - - 2009419230 80: Άλλα
  • - - - - 2009419260 10: Άλλα
  • - - - - - 2009419260 80: Σε σκόνη
  • - - - - - 2009419290 80: Άλλα