Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

Čeština 1 English 1 Français 1 Polski 1

  • - - - - 8708951010 80: Φουσκωτό προσκέφαλο ασφαλείας από πολυαμιδικές ίνες υψηλής αντοχής - ραμμένο - διπλωμένο τρισδιάστατα σε πάκο, στερεωμένο θερμικά
  • - - - - 8708951020 80: Φουσκωτό προσκέφαλο ασφαλείας από πολυαμιδικές ίνες υψηλής αντοχής: - ραμμένο, - διπλωμένο, - συγκολλημένο τρισδιάστατα με σιλικόνη για σχηματισμό της κοιλότητας υποδοχής του αερόσακου και στεγανοποίηση του αερόσακου αναλόγως του φορτίου - κατάλληλο για τη χρήση τεχνολογίας ψυχρού φουσκώματος
  • - - - - 8708951040 80: Εμπρόσθιος αερόσακος επιβάτη που αποτελείται από: - μεταλλική θήκη με τουλάχιστον έξι στηρίγματα στερέωσης, - ενσωματωμένο προσκέφαλο ασφαλείας, - φύσιγγα με πεπιεσμένο αέριο προοριζόμενο για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - - 8708951090 80: Άλλο