Με δυνατότητα ζυγίσεως που δεν υπερβαίνει τα 30 kg.

  • - - - 8423812100 10: Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους
  • - - - - 8423812100 80: Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς
  • - - - - 8423812300 80: Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων
  • - - - - 8423812500 80: Ζυγαριές καταστημάτων
  • - - - - 8423812900 80: Άλλες
  • - - - 8423818000 80: Άλλες