Που προορίζονται για σφαγή / Άλλα.

  • - - - - - - - 0102299110 80: Που δεν έχουν ακόμη μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 350 kg αλλά όχι ανώτερου των 500 kg
  • - - - - - - - 0102299190 80: Άλλοι