Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης.

  • - - - 8544421000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες
  • - - - 8544429000 80 (8/0) : Άλλοι