Φιλέτα που ονομάζονται "loins".

 • - - - - - - - 1604144611 10: Τόνών κόκκινών (thunnus thynnus)
 • - - - - - - - - 1604144611 80: για μεταποίηση
 • - - - - - - - - 1604144619 80: Άλλα
 • - - - - - - - 1604144621 10: τόννου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Thunnus obesus)
 • - - - - - - - - 1604144621 80: για μεταποίηση
 • - - - - - - - - 1604144629 80: Άλλα
 • - - - - - - - 1604144692 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 1604144692 20: για μεταποίηση
 • - - - - - - - - - 1604144692 80: μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - - - - 1604144694 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 1604144697 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - 1604144697 80: μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - - - - 1604144699 80: Άλλα