Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm.

  • - - - - - 7304499910 80: Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 7304499990 80: Άλλοι