Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A.

Čeština 3 Deutsch 18 English 3 Français 4 Magyar 1 Nederlands 1 Polski 1 Slovenčina 4

  • - - - - 8536419010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8536419040 10: Άλλοι
  • - - - - - 8536419040 80: Ηλεκτρονόμος με: - λειτουργία ηλεκτρομηχανικού διακόπτη, - ρεύμα τροφοδότησης 3 αμπέρ, όχι όμως άνω των 16 αμπέρ, - πηνίο τάσης 5 βολτ, όχι όμως άνω των 24 βολτ, - απόσταση μεταξύ των ακροδεκτών σύνδεσης του κυκλώματος φορτίου όχι άνω των 12,5 mm
  • - - - - - 8536419050 80: Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από μία δίοδο εκπομπής φωτός GaAIAs, ένα γαλβανικά διαχωρισμένο κύκλωμα δέκτη με μία ή δύο φωτοβολταϊκές γεννήτριες και δύο MOSFET ισχύος (ως διακόπτες εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση 60 βολτ ή μικρότερη και ένταση ρεύματος 2 αμπέρ ή μεγαλύτερη
  • - - - - - 8536419089 80: Άλλο