Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW.

  • - - - - 8411822010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411822090 80: Άλλοι