Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm.

Deutsch 3 English 1

  • - - - - 7304291020 80: Κυκλικής διατομής με ισοδύναμο αξίας άνθρακα (CEV) που δεν υπερβαίνει το 0,86 σύμφωνα με τον τύπο και τη χημική ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τεχνολογίας Συγκόλλησης-International Institute of Welding (IIW)
  • - - - - 7304291080 80: Άλλα