Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm.

  • - - - - - 7304499510 80: Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 7304499590 80: Άλλοι