Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l.

Deutsch 2 English 1 Français 2 Svenska 10

  • - - - - 8418211010 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418211090 80: Άλλα