Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA.

Deutsch 9 Français 1 Polski 1

  • - - - 8502204010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8502204090 80: Άλλα