Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους.

  • - - - - - 2009111111 10: Σε συσκευασίες 2 l ή λιγότερο
  • - - - - - - 2009111111 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
  • - - - - - - 2009111119 80: Άλλα
  • - - - - - 2009111191 10: Άλλα
  • - - - - - - 2009111191 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
  • - - - - - - 2009111199 80: Άλλα