Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm.

  • - - - - - - 7304399230 80: Με ισοδύναμο αξίας άνθρακα (CEV) που δεν υπερβαίνει το 0,86 σύμφωνα με τον τύπο και τη χημική ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τεχνολογίας Συγκόλλησης-International Institute of Welding (IIW)
  • - - - - - - 7304399299 80: Άλλα