Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA.

Polski 1

  • - - - - 8502112010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8502112090 80: Άλλα