Που προορίζονται για σπορά / Άλλα.

* Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τον τίτλο ΙΙ,στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων.

  • - - - - 1207992010 80: Σπέρματα κάνναβης
  • - - - - 1207992090 80: Άλλα