Άλλα / Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528.

  • - - - - - - - 8529909710 80: Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην κλάση |8526 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - - - 8529909720 80: Μέρη συσκευών εκπομπής-λήψης, με εξαίρεση εκείνα των: VHF ραδιοεπικοινωνίας, που ανταποκρίνονται στο πρότυπο ARINC|566|A, και τα συστήματα αλληλεπικοινωνίας στο αεροσκάφος που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC|306|ή|412|,των συσκευών ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης και των συσκευών λήψης για συστήματα κλήσης κατ'επιλογή (SELCAL) που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC|531|ή|596, των συσκευών λήψης για συστήματα ραδιοπλοϊας OMEGA που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC|580|ή|599|, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 8529909790 80: Άλλα