Άλλα / Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528.

Čeština 1 Deutsch 7 Français 1 Nederlands 7 Svenska 1

  • - - - - - - - 8529909710 80: Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην κλάση  8526 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - - - 8529909720 80: Μέρη συσκευών εκπομπής-λήψης, με εξαίρεση εκείνα των: VHF ραδιοεπικοινωνίας, που ανταποκρίνονται στο πρότυπο ARINC 566 A, και τα συστήματα αλληλεπικοινωνίας στο αεροσκάφος που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 306 ή 412 ,των συσκευών ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης και των συσκευών λήψης για συστήματα κλήσης κατ'επιλογή (SELCAL) που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 531 ή 596, των συσκευών λήψης για συστήματα ραδιοπλοϊας OMEGA που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ARINC 580 ή 599 , που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - - - 8529909790 80: Άλλα