Πολυϊσοβουτυλένιο / Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

  • - - 3902200010 80: Πολυϊσοβουτυλένιο, με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (M@n) 700|ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 800
  • - - 3902200020 80: Υδρογονωμένο πολυισοβουτένιο, σε υγρή μορφή
  • - - 3902200090 80: Άλλα